Оцінка протипожежного стану

Майже кожен суб’єкт господарювання стикається з необхідністю подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

За умов порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Наші спеціалісти, надають послуги з проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства (об’єкта чи приміщення), за результатами яких створюється висновок щодо дотримання норм та правил пожежної безпеки України.

 

Яким частинам «об’єкту» що підлягають оцінки необхідно приділяти особливій увазі?

  1. Наявність і працездатність систем протипожежного захисту.
  2. Засобів зв’язку і протипожежного водопостачання.
  3. Наявність і працездатність первинних засобів пожежогасіння.